تشکیل تمدن اسلامی رسالت مهم بسیج است/ تحویل ۱ هزار و ۵۰۰ مسکن محرومین به برکت کنگره شهدای استان ابتکارات ایران برای رفع تحریم‌ها/ حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد در دیدار رئیسی و پوتین چه گذشت؟ ماجرای پول زور گرفتن داروخانه‌ها از مردم / ابلاغ چراغ خاموش تعرفه‌های غیرقانونی! یک میلیون و ۱۵۰ هزار حامی ایتام در کشور وجود دارد ماجدی: عزیزی‌خادم به جادوگری اعتقاد داشت؛ روز عزلش گریه‌ام گرفت/ اسکوچیچ در جام‌جهانی سرمربی ماست؛ کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال می‌شوم! بالاترین معروف حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است دشمنان نظام اسلامی به دنبال جدایی روحانیت از مردم هستند بنیاد کربلایی کاظم ساروقی در استان مرکزی راه اندازی می‌شود زکات ارائه یک الگوی عزت آفرین از جامعه اسلامی است/امیدآفرینی در جامعه اولویت مهم کشور است
پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۳
کد خبر: 94208
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۰
به منظور پاسخ به برخی ابهامات ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن صورت گرفت؛

توضیحات اوقاف استان مرکزی در خصوص اراضی موقوفه پروژه 8100 واحدی اراک

اداره اوقاف و اموره خیره استان مرکزی به منظور شفاف سازی و پاسخ به برخی ابهامات، ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن (پروژه 8100 واحدی) در اراک توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش دیار آفتاب؛ اداره اوقاف و اموره خیره استان مرکزی به منظور شفاف سازی و پاسخ به برخی ابهامات، ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن (پروژه 8100 واحدی) در اراک توضیحاتی ارائه کرد.

باسمه تعالی

نقش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزي در پروژه8100واحدي طرح اقدام ملی مسکن

بی تردید تلاش در خانه دار نمودن شهروندان عزیزي که سالهاست با مشکلات اجاره نشینی دست به گریبان

هستند یک اقدام جهادي و مورد توقع عموم همشهریان عزیزاست.به همین جهت دولت محترم جمهوري

اسلامی تصمیم گرفت تا با مجموعه اي از امکانات و تسهیلات در اختیارخود، با کمک خود مردم،این آرزوي دیرینه را عملی نماید.

چرا زمین موقوفه؟

در مطالعات اولیه چالشی که کلانشهر اراك به شکل ویژه با آن مواجه شد فقدان اراضی دولتِی کافی براي شروع این پروژه بود و از طرفی تعریف طرح در شهرهاو شهرکهاي اقماري مثل شهرجدید امیرکبیریا شهر مهاجران به دلیل عدم استقبال مردم اراك از سکونت در آن مناطق،عملا امکان پذیرنبود.

به همین جهتِ در سطح کلان کشور،تفاهمنامه اي بین وزارت راه و شهرسازي با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور،جهت مشارکت و معرفی زمین مناسب دراین طرح منعقد شد.این مهم در کلانشهر اراك با دعوت از اداره کل اوقاف و امور خیریه و معرفی یک قطعه زمین65هکتاري از اراضی موقوفه وارد فازمطالعاتی وعملیاتی شده و در نهایت تعریف طرح اقدام ملی مسکن اراك در اراضی موقوفه واقع در کمربندي شمالی)جنب مجتمع خاتم(به تصویب کلیه مقامات استانی و ملی رسید.

موقوفات مستقل از دولت است

طبعا تصرف و ساخت و ساز در اراضی موقوفه با اراضی دولتی متفاوت است.موقوفه در اختیاردولت نبوده و خود یک شخصیت حقوقی مستقل دارد،به همین جهت لازم بود در اینطرح به نحوي که صرفه و صلاح موقوفه و مردم هر دو باهم لحاظ گردد،سهم پرداختی از طرف مردم به موقوفه تعیین وابلاغ شود.

البته مجموعه اوقاف و امور خیریه استان، تنها در واگذاري زمین مناسب جهت احداث8100واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن نقش داشته و کلیه امور دیگر، اعم از زمان آغاز ساخت، شیوه ساخت، نقشه هاي واحدها ،نحوه قرعه کشی وانتخاب واجدین شرایط، شرایط تسهیلات اعطایی ، اقساط و شیوه باز پرداخت وام و سود تعریف شده براي این وام و...به عهده اداره کل محترم راه و شهرسازي استان مرکزي و بانک هاي عامل بوده و مجموعه اوقاف و امور خیریه در این امور هیچ دخالتی نداشته و نخواهد داشت.

26میلیون تومان تنها40%قیمت واقعی زمین است

روال فعلی سازمان اوقاف در واگذاري اراضی موقوفه در قالب حق تملک اعیان، اخذ پذیرها اولیه به مأخذ100% ارزش زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري است.اما از آنجا که متقاضیان محترم این طرح عموما فاقد قدرت مالی قابل توجه بودند با نظر مساعد نماینده محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه، مقرر شد به جاي اخذ پذیره100%،از هر متقاضی پذیره اولیه حدود40%دریافت شود که بر اساس نظریه کارشناسی موجود،این میزان با رقم260میلیون ریال به کلیه متقاضیان ابلاغ شده است.

آیا این مبلغ به حساب اوقاف واریز می شود؟

لازم به ذکر است که مبلغ پذیره تعیین شده به حساب خود موقوفه واریزمیشود نه به حساب اداره اوقاف و طبق قوانین و دستورالعمل هاي سازمان اوقاف و نظر شخص واقف،آن مبالغ هزینه میگردد.بدیهی است دولت محترم در نحوه هزینه کرد درآمد موقوفات دخالتی نداشته و مجموعه اوقاف و امور خیریه استان به عنوان متّولی شرعی، موظف به رعایت و استیفاي حقوق موقوفات است.ضمن اینکه بر اساس تصریح کارشناسان محترم راه و شهرسازي استان، دردیگر مواردطرح اقدام ملی مسکن نیز ،زمیِن رایگان به هیچ متقاضی تحویل نمی شود و در پروژه هاي تعریف شده در اراضی دولتی نیز بهاء زمین براساس ضوابط مجموعه راه و شهرسازي در قالب فروش اقساطی از متقاضیان دریافت میشود.

رابطه ساکنین با اوقاف به چه نحو خواهد بود؟

موضوع مهم دیگرنوع رابطه ساکنین در اراضی موقوفه با مجموعه اوقاف و امور خیریه استان است.از آنجا که ملک موقوفه قابل خرید و فروش نیست ،هیچگاه عرصه ي تعریف شده در طرح مذکور از وقفیت خارج نمی شود و کلیه ساکنین اراضی به نسبت حق العرصه آپارتمان ها بااوقاف شهرستان اراك رابطه استیجاري خواهند داشت.

طبعا اجاره حق العرصه در سال بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستري تعیین و به کلیه مستاجرین محترم اعلام خواهد شد.

قابل توجه است طبق توافق به عمل آمده مقرر گردید به مدت30ماه از آغاز ساخت پروژه،اجاره عرصه از متقاضیان اخذ نگردد.

براي ساکنان سندي صادر خواهد شد؟آیا خانه ها بعد از99سال به اوقاف بر می گردد؟

ساکنین محترم اراضی موقوفه با پرداخت پذیره اولیه)26میلیون تومان(و تنظیم سند اجاره به میزان حق العرصه ،مالک اعیان واحد خود شناخته شده و میتوانند سند مالکیتشش دانگ اعیانیبه نام خود اخذ نمایند و

هیچگاه این واحد از مالکیت افراد خارج نمیشود، مگر در مواردي که خودمالک اقدام به فروش و انتقال واحد به دیگران نماید.

وقف راه گشاست

مشارکت اوقاف در طرح اقدام ملی مسکن و استقبال مردم از سکونت در اراضی موقوفه،علاوه بر احیاءفرهنگ وقف که از سنت هاي دیرین اسلامی است، سبب رونق در اجراي نیات خیرواقفین و کمک به افرادي است که به عنوان موقوف علیهم)به عنوان مثال ایتام ، فقرا و ...(محل مصرف درآمد موقوفات هستند.

به دور از هیایو اندیشه کنید

متقاضیان محترم خوب باید در اطراف این طرح اندیشه کنند.کدام به صلاح آنهاست؟ سکونت در شهرهاي

مهاجران وامیرکبیرو تردد روزانه به محل کار خود در شهر اراك؟یاسکونت در جوارکلانشهر اراك و قبول

رابطه دائمی استیجاري با موقوفه؟بی تردید یک محاسبه اندیشمندانه و به دور از هیاهو و هیجانات به شما کمک خواهد کرد بهترین تصمیم را براي خود و خانواده خود بگیرید.

تحقیق کنید

در حال حاضر بسیاري از شهروندان اراکی در شهرك هاي هجرت،حمید،الهیه،مشاور و...در اراضی موقوفه صاحبخانه شده اند،همه روزه عده اي اقدام به فروش منزل خود میکنند و هیچگاه مشتریان از خرید منازل با عرصه وقفی رویگردان نبوده اند.این موضوع با یک تحقیق ساده قابل درك بوده و رافع نگرانی هاي عزیزان خواهد شد.

در پایان

آرزومندیم با همدلی و هم افزایی بین دولت و مردم،این اقدام خداپسندانه در خانه دار نمودن متقاضیان گرامی

به ثمر نشسته و کام آنان و خانواده هایشان از این خدمت ماندگار شیرین شود.

والسلام علیکم و رحمۀ اﷲ و برکاته

25/10/1400

انتهای پیام/

captcha
آخرین اخبار