عکس نوشت فعالان مجازی خنداب به مناسبت سیزده آبان

فعالان مجازی شهرستان خنداب به مناسبت سیزده آبان عکس نوشت هایی را تهیه کردند.
کد خبر: ۹۲۰۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۳

به گزارش دیار آفتاب؛به نقل از پایگاه خبری نسیم خنداب،در زیر مجموعه ای از پوسترها و عکس نوشته های تهیه شده به مناسبت سیزده آبان که توسط فعالان مجازی شهرستان خنداب را مشاهده می کنید.این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154123_061_copy_600x400-2.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154126_105_copy_600x400-1.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154128_714_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154131_316_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154144_517_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154153_671_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154156_857_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154205_618_copy_600x400_1.jpg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154120_795_copy_600x400-1.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_154209_390_copy_600x400.jpg است