مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان در خنداب برگزار شد

مراسم ۱۳ آبان در محوطه امامزاده محمد مسعود(ع) شهر خنداب برگزار شد.
کد خبر: ۹۲۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲

به گزارش دیار آفتاب؛مراسم بزرگداشت سیزده آبان با حضور مردم و مسئولین و دانش آموزان در محوطه امامزاده محمد مسعود(ع) خنداب برگزار شداین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_124432_839_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_124450_833_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_124516_128_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_124520_339_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_124438_843_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_121136_328_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_121126_266_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_121116_768_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_121110_038_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_121102_634_copy_600x400.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_20211104_121007_014_copy_600x400.jpg است