یادداشت؛

رسانه شأنی از شئون ولایت!

رسانه محور تربیتی عصر حاضر است و از سویی ولایت خود شأن تربیتی دارد. پس به سادگی می توان گفت که رسانه شأنی از شئون ولایت است.
کد خبر: ۸۸۹۳۷ تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱

به گزارش دیار آفتاب؛ ولایت از محوری ترین مباحثی است که در اسلام، در کنار نماز، روزه، زکات و حج به عنوان یکی از پایه های دین معرفی شده و حتی در برخی از احادیث این مقوله مهم را کلید موارد دیگر دانسته اند.

بزرگان ولایت را به پیوستگی و درهم تنیدگی مؤمنان به یکدیگر و همچنین در بعد ولایت سیاسی و اجتماعی پیوستگی و ارتباط قلبی و عملی با ولی و رهبر جامعه تفسیر کرده‌اند. به عبارتی وقتی از ولایت خدا بر مؤمنین یاد می‌شود، اتصال شدید و مستحکم خدا با مؤمنین در آن واژه مدنظر گرفته‌شده است، همین‌طور است ولایت نبی بر مؤمنین و ولایت امام بر جامعه. وقتی برای منصب امام از حیث سیاسی، واژه ولایت به کار می‌رود، اشاره دارد به پیوند شدید و ناگسستنی مردم با ولی جامعه. یعنی بین رهبری جامعه و بدنه مردم، یک ارتباط ناگسستنی و مستحکمی وجود دارد که وقتی این معنا را مدنظر قرار دهیم، نام این ارتباط را «ولایت» می‌گذاریم. 

آنچه مشهود است شأن تربیتی ولایت در هر مرتبه و جایگاهی است. به‌عنوان نمونه در صفات و اسماء الهی رب را در لغت و مفهوم تربیت دانسته‌اند و با ریشه‌یابی لغوی، برای آن رشد معنوی و روحی و دینی را به کار گرفته‌اند. همین‌طور در دیگر جایگاه‌ها و عرصه‌هایی که ولایت نمایان است و نقش ایفا می‌کند می‌توان به شأن تربیتی ولایت پی برد.

از طرفی پرداخت دقیق‌تر به موضوع ما را به این‌سو می‌کشاند که از نقش بی‌چون‌وچرا رسانه‌ها در زندگی بشر بنویسیم آن هم در طول تاریخ. رسانه ها به اقتضای زمان به شکل های مختلف و در قالب های گوناگون در زندگی بشر تاثیرگذار بوده اند در بازه ای از تاریخ کتب، نامه ها و منابر درس و بحث و علم رسانه های محوری بودند.

پرواضح است که گذر زمان تحول شگرفی در حوزه رسانه ها ایجاد کرد و رسانه ها از فضایی یک سویی به فضایی تعاملی و همچنین فراگیرتر، گسترده تر و قابل دسترس تر تبدیل شدند تا جایی که در عصر ارتباطات و اطلاعات هر فرد خود دارای یک رسانه است.

لذا اگر بخواهیم به پیوند بین رسانه و ولایت بپردازیم باید این چنین مطلب را ادامه دهیم. در گذشته رهبر جامعه اسلامی به واسطه وعظ و خطبه بود که بخشی از نقش تربیتی خود را ایفا می کرد از سویی در عصر حاضر نیز رسانه در کنار مدرسه و خانواده یکی از اصلی ترین ابزارهای تربیتی شناخته می شود. 

پر واضح است که در این بحث به یک اشتراک می رسیم و آن بحث تربیتی است. رسانه محور تربیتی عصر حاضر است و از سویی ولایت خود شأن تربیتی دارد. پس به سادگی می توان گفت که رسانه شأنی از شئون ولایت است. 

از سویی دیگر آن چه که رهبر معظم انقلاب در باب تبلیغ و رسانه به آن توجه دارند این است که رسانه ابزاری است که باید حرکتش به سمت ایجاد تفاهم عمومی بر روی اهداف متعالی باشد. به عبارتی رسانه نیز باید یک به هم پیوستگی و در هم تنیدگی اجتماعی را دنبال کند تا به این واسطه اهداف متعالی بشیری پیاده سازی شود. مقایسه این تعریف و تعریفی که از لغت و مفهوم ولایت ارائه می شود نشان دهنده این است که این اشتراک در مفهوم را نمی توان نادیده گرفت و باید باز هم اشاره کرد که رسانه شأنی از شئون ولایت است.

از طرفی آن چه که ولایت در تفکر اسلامی به دنبال آن است جهت دهی به افکار عمومی است و آن چه که از رسانه اسلامی توقع می رود همین موضوع مهم است. امروزه رسانه غربی مدیریت افکار عمومی را دنبال می کند اما آن چه که به عنوان آرمان رسانه اسلامی باید مورد توجه باشد جهت دهی به افکار است و نه تحمیل افکار که این نیز خود از دیگر اشتراکات رسانه و ولایت است.

در طول تاریخ مبارزاتی اهل بیت(ع) بسیار دیده ایم که این بزرگواران از رسانه در راستای تذکر، جهت دهی، ایجاد تفاهم عمومی براهداف متعالی و به عنوان ابزار تربیتی استفاده کرده که نمونه بارز آن امیر المومنین علی علیه اسلام است که نمونه هایی از تلاشهای رسانه ای ایشان در قالب خطبه، نامه و حکمت در نهج البلاغه آن بزرگوار دیده می شود.

ولایت گسترش یافته در تاریخ بشر است و در ابعاد گوناگونی خود را به نمایش می گذارد و رسانه ابزاری است که می تواند این مهم را به نسل های گوناگون انتقال دهد و این همان چیزی است که پیامبر (ص) در روز غدیر تلاش دارند که حاضران غایبان را و پدران فرزندان را از این اتفاق بزرگ مطلع سازند.

میلاد ملکی
انتهای پیام/