با همکاری سپاه و بسیج انجام می شود؛

رزمایش رصد و پایش مصرف برق ادارات، اصناف و مساجد استان مرکزی

مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 35 اکیپ سنجش با همکاری نیروهای بسیج و سپاه میزان همکاری دستگاه های دولتی در 12 شهرستان استان درکاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت می کنند.
کد خبر: ۸۸۸۰۱ تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹

به گزارش دیار آفتاب؛ همزمان با سراسر کشور، رزمایش سراسری رصد و پایش بار مصرفی برق ادارات، مساجد و اصناف و جلب مشارکت مشترکین خانگی و بکارگیری مولدهای اضطراری در نقاط حساس  با حضور نیروهای بسیج و سپاه در  استان مرکزی برگزار شد.

مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان اینکه این مانور برای تمامی دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل مصرف ساختمان های اداری تا حد 50 درصدمصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت فعالیت و استفاده از مولدهای دیزلی برای حفظ تاب آوری ادارات برگزار شد، افزود: لازم است دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار پیش رو، ضمن کاهش و کنترل بار مصرفی در ساعات اداری تا حد 50درصد نسبت به مدت مشابه و کنترل بار در سطح 10درصد برای ساعات غیر اداری جهت تامین نیازهای اولیه و ضروری نیز اقدام کنند.

حسن کیوانپور با بیان اینکه در این مانور 35 اکیپ سنجش با همکاری نیروهای بسیج و سپاه میزان همکاری دستگاه های دولتی در 12 شهرستان استان درکاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت می کنند، افزود: همچنین میزان مصرف برق ادارات از طریق کنترل داده های لحظه ای جمع آوری شده توسط کنتورهای هوشمند، مورد بررسی قرار خواهندگرفت.

وی بیان کرد: در این مانور مصرف برق مساجد واصناف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کیوانپور بیان کرد: این مانور  همچنین به منظور سنجش میزان همکاری مشترکان اداری و دستگاه های دولتی درکاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار و از طریق بررسی داده های لحظه ای جمع آوری شده توسط کنتورهای هوشمند، اجرا شده است .

وی تصریح کرد: در مرکز کنترل و دیسپاچینگ شبکه توزیع برق و مرکز پایش هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی توزیع برق استان، میزان مصرف برق 65درصد مشترکین به  صورت لحظه ای و برخط، مورد بررسی و چگونگی کنترل بار مصرف و میزان پایداری شبکه نیز مورد ارزیابی میدانی قرار می گیرد.

مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خاموش کردن چراغ های اضافی، کاهش مصرف سیستم سرمایشی، حذف وسایل برقی غیرضروری و به مدار آوردن دیزل ژانراتورها در ساعت اوج بار را از جمله راهکارهای کاهش مصرف برق عنوان کرد.