مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان مرکزی:

ساعات پیک مصرف برق در استان مرکزی 13تا 18است

نظام آبادی بابیان اینکه ساعات پیک در استان مرکزی 13تا 18 در استان مرکزی است، بر تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان برای تعدیل مصرف برق تاکید کرد و گفت: مدیریت سمت تقاضا راه‌حلی قابل اعتماد برای پاسخ‌دهی به رشد تقاضای انرژی در آینده است.
کد خبر: ۸۶۵۵۶ تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۴

به گزارش دیار آفتاب؛ محمد نظام آبادی مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان مرکزی از پرداخت 101 میلیارد ریال پاداش به مشترکان همکاردر طرح های پیک سایی توزیع  برق استان مرکزی در برنامه پاسخگویی بار سال ۹۹ مشارکت داشتند، خبر داد.

نظام آبادی افزود:8551مشترک صنعتی ،کشاورزی و سایر در طرح های پیک سایی شرکت توزیع برق در سال 99ثبت نام کرده اند اما 5512مشترک در این طرح ها به تعهدات شرکت توزیع برق در طرح های پیک سایی عمل کرده اند.

وی بیان کرد:همسوسازی و تعامل متقابل صنایع و این شرکت، شناسایی فرآیندهای موثر در حفظ منابع انرژی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از این منابع از فرصت‌های مهم برای توسعه صنعت برق است.

نظام آبادی بابیان اینکه ساعات پیک در استان مرکزی 13تا 18در استان مرکزی است ،بر تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان برای تعدیل مصرف برق تاکید کرد و گفت: مدیریت سمت تقاضا راه‌حلی قابل اعتماد برای پاسخ‌دهی به رشد تقاضای انرژی در آینده است.

انتهای پیام/