کارشناسان چه می گویند:

تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا محدود به ساختارهای سیاسی اقتصادی یک کشور یا حتی اتحادیه اروپا نمی شود بلکه تأثیرات بین المللی قابل تأملی خواهد داشت.
کد خبر: ۶۰۸۴ تاریخ انتشار: ۰۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱
به گزارش دیار آفتاب؛ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یکی از مهمترین خبرهای روزهای گذشته است. تغییری که محدود به ساختارهای سیاسی اقتصادی یک کشور یا حتی اتحادیه اروپا نمی شود بلکه تأثیرات بین المللی قابل تأملی خواهد داشت در ادامه نظر چند تن از کارشناسان روابط بین الملل و اقتصادی و سیاسی را از ملاحظه می کنید:

انگلیس در انعقاد نطفه اتحادیه اروپا شریک نبود
محمدرضا مهدیاراسماعیلی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، نه فقط دارای تعابیر مهم سیاسی و اقتصادی در سطح جهان است، بلکه مشخصا برای ما کاشف از مواضع مهم این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران بود.

ساده ترین علت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این بود که انگلستان در زمان نگارش اساسنامه و تاسیس این اتحادیه، در انعقاد نطفه آن شریک نبود و بعدها به آن ملحق شد. کما اینکه در زمان تاسیس پول "یورو" نیز همین موضوع صادق بود و چون آلمان و فرانسه ، انگلستان را در انعقاد نطفه یورو و تولد این پول جدید، شریک نکردند، انگلستان به یورو نپیوست. در مقابل اما سازمان ملل به عنوان یکی از محصولات این استعمار پیر، فرزند خلفی است که انگلستان هیچ گاه دست از آن برنخواهد داشت. 

قدرت مداخله گری آمریکا در اروپا تضعیف می شود
رضا سراج تحلیلگر مسائل استراتژیک جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را باعث تضعیف مواضع مداخله جویانه اتحادیه اروپا در دیگر نقاط جهان می داند و در شبکه اجتماعی خود می نویسد: با اعلام نتایج همه پرسی در انگلستان و رای 51/9% مردم، دولت این کشور ملزم به خروج از اتحادیه اروپایی شد. اگرچه این جدایی نیاز به زمان دارد اما آثار و تبعات آن، قابل توجه است.

آثار و تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی :
تضعیف تولید و کاهش رشد اقتصادی انگلیس
کاهش ارزش پوند و ایجاد نوسانات در بازارهای مالی 
تسریع روند جدایی ایرلند و اسکاتلند از انگلیس 
کاهش قدرت نفوذ انگلیس در اروپا و تضعیف ناتو 
کاهش قدرت مداخله گری این اتحادیه در خارج از اروپا
تقویت جریان راست افراطی در اروپا بویژه در فرانسه 
به مخاطره افتادن ماهیت و تمامیت اتحادیه اروپایی
تقویت ملی گرایی در آمریکا و موقعیت ترامپ
کاهش نفوذ آمریکا بر اتحادیه اروپایی 
تضعیف مکانیسیم مجازات دسته جمعی (تحریم ها)

در مجموع خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، این منطقه را درونی تر ساخته و از میزان مداخله های آن در خارج از اروپا می کاهد. از سوی دیگر قدرت مداخله گری آمریکا در اروپا و سایر نقاط جهان نیز تضعیف می گردد. این آثار و تبعات، فرصت های قابل توجهی را فراروی ایران می گشاید. امید است؛ دولت آقای روحانی به جای واگذاری مزیت های راهبردی ایران در سریال برجام 2 و 3 و 4 و... از این فرصت برای ملزم ساختن طرف های غربی به اجرای تعهداتشان در برجام استفاده نماید.


اروپا و انگلستان درون گراتر می شوند
مهدی محمدی کارشناس اموربین الملل درون گرا شدن انگلستان و اتحادیه اروپا را ثمره این واقعه معرفی می کند و می گوید:از منظر امنیت بین المللی، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بحران داخلی در اروپا تشدید و قدرت مداخله گری این اتحادیه در بیرون از مرزهای خود کاهش می یابد.

قدرت انفرادی کشوری مانند انگلیس هم برای مداخله فردی یا مشارکت در مداخلات دستجمعی در نقاط دیگر جهان کاهش پیدا خواهد کرد. به طور خلاصه، هم اروپا و هم انگلستان درون گراتر خواهند شد. این امر بویژه علل اقتصادی بسیار قوی خواهد داشت.

همه اینها یعنی، تنهایی راهبردی امریکا در مداخله در امور کشورهای دیگر، بویژه اعمال مکانیسم های مجازات دستجمعی از قبیل تحریم ها تشدید خواهد شد. مشغول تر شدن غرب به امور داخلی خود، به نفع جهان است و باید از آن استقبال کرد.


انتهای پیام/س