هواداران تیم فوتبال ایران

هواداران تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای بازی ایران و آمریکا در قطر حضور پیدا کردند.\r\n
کد خبر: ۱۰۲۲۷۸ تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از فارس هواداران تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای بازی ایران و آمریکا در قطر حضور پیدا کردند.

هواداران تیم فوتبال ایران ۱

هواداران تیم فوتبال ایران ۲

هواداران تیم فوتبال ایران ۳

هواداران تیم فوتبال ایران ۴

هواداران تیم فوتبال ایران ۵

هواداران تیم فوتبال ایران ۶

هواداران تیم فوتبال ایران ۷

هواداران تیم فوتبال ایران ۸

هواداران تیم فوتبال ایران ۹

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۰

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۱

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۲

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۳

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۴

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۵

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۶

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۷

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۸

هواداران تیم فوتبال ایران ۱۹

هواداران تیم فوتبال ایران ۲۰

هواداران تیم فوتبال ایران ۲۱

هواداران تیم فوتبال ایران